هزار ,ماندههزار حرف نگفته مانده ست و هزار درد آشنا
هزار راه، نرفته مانده‌ست و هزار قصه،بی انتها
هزار ساعت و تکرار مانده است و هزار شب بدون تو
من مانده ام و هزار بار مردن از جنون تو
راهی که رفته ای هزار بار رفته‌ام به یاد تو
گفتند مرده ام ولی زنده ام به یاد تو
آری هزار حرف ناگفته دارم برای تو
جان چیز ناقابلیست که سازم فدای تو...

منبع اصلی مطلب : نهان خانه ی دل
برچسب ها : هزار ,مانده
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : هزار حرف نگفته