میرم خونهبه زور دارن میبرنم

چون بابا گفت

و من وقتی بابا بگه نه نمیارم:|

شرط های من:پیرهن سفیده رو نمیپوشم

روسریمو در نمیارم

فردا هم میرم خونه ی ساره

موهامم ب این بهانه میذارم سشوار بزنین ک فردا دارم میرم خونه ی ساره

اوناهم ک فعلا در حال باج دادن ب منن

شارژ ندارم،تلگرام در خدمتم

منبع اصلی مطلب : نهان خانه ی دل
برچسب ها : میرم خونه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : عروسی